Porsche - Práca a kariéra

Práca a kariéra

Ponuka pracovných miest

Ste žiak, študent, absolvent alebo máte skúsenosti v povolaní a chceli by ste si klásť nové profesijné výzvy. V ponuke pracovných miest nájdete otvorené pracovné miesta v Porsche Werkzeugbau.

Ponuka pracovných miest

Možnosti nástupu pre žiakov po skončení základnej školy

Mladých ľudí podporujeme v profesijnej orientácií, ponúkame prax, ktorá dáva pohľad do oblasti nástrojárstva. Táto prax je absolvovaná priamo v našej firme. Oblasti vzdelávania sú mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a nástrojár.

Možnosti nástupu po skončení školy

Duálne vzdelávanie

Štartér pre Vašu kariéru. Všestranná teória v kombinácií s napínavými fázami praxe v jednej z najmodernejších nástrojární, Vás ideálne pripraví na Vašu budúcnosť.

Vzdelanie

Remeslo a digitálna revolúcia. Pre našich nástrojárov žiaden protiklad, ale dokonalá symbióza. Naučia sa vytvoriť za pomoci CAD techniky nástroje pre športové autá s nezameniteľným dizajnom. Naučia sa pracovať s vysoko precíznym digitálnym meracím prístrojom, lebo precíznosť a zručnosť sú alfa a omega.

Obrábači pracujú na plne automatizovaných CNC strojoch najnovšej generácie. Naučia sa technológiu obrábania s vysokou presnosťou a vyrábať nástroje najvyššej kvality pre najnovšie modely Porsche. Nová výzva pre nový vek.

Možnosti nástupu pre študentov na VŠ

Prax

Aj študenti VŠ môžu u nás absolvovať prax a tak ukázať a aplikovať svoje teoretické vedomosti v Porsche Werkzeugbau.

Záverečná práca

Naše špecializované oddelenia podporujú študentov pri príprave praktickej a vedeckej záverečnej práci na diplomové, bakalárske alebo magisterské štúdium.

Možnosti nástupu pre absolventov

Úspešne ste ukončili Vaše štúdium a chceli by ste začať Vašu pracovnú budúcnosť v Porsche Werkzeugbau? Hľadáme motivovaných spolupracovníkov pre oblasť plánovania projektov, plánovania výroby a technikov.

U nás je chybný štart vylúčený: V prvých mesiacoch vám pomôžu dlhoroční spolupracovníci efektívne a korektne vykonávať úlohy. Takto sa môžete čoskoro angažovať sami. Vzbudilo to vo Vás záujem?

Všetky voľné pracovné miesta v Porsche Werkzeugbau nájdete v našej Ponuke pracovných miest.

Možnosti nástupu pre odborníkov

Naši nástrojári vyrábajú a zapracúvajú tvarovacie a strihacie nástroje. Optimalizujú procesy tvárnenia v tesnej spolupráci s inžiniermi z vývoja a sami dokážu navrhnúť potrebné úpravy. Následne riadia spustenie nástrojov do sériovej výroby v lisovniach. Ďalšia dôležitá časť zodpovednosti sú analýza a úpravy nástroja potrebné pre výrobu bezchybných produktov.

Všetky voľné pracovné miesta v Porsche Werkzeugbau nájdete v Ponuke pracovných miest.

Možnosti nástupu pre profesionálov

Skúsenosť je elementárnym aspektom v nástrojárstve. Prineste svoje skúsenosti do Porsche Werkzeugbau! Aj po dlhoročnej praxi Vám ponúkneme pestré úlohy ako aj možnosť položiť si nové profesionálne výzvy a prevziať vzrušujúce projekty. Tímová práca je vždy v popredí.

Všetky voľné pracovné miesta v Porsche Werkzeugbau nájdete v našej Ponuke pracovných miest.

Poznámka

V záujme plynulosti a jasnosti čítania sú vynechané v texte tvary ženského rodu. Použitie mužského rodu zahŕňa aj ženský rod.