Porsche - Ponuka služieb

Ponuka služieb

Inžiniering, metóda a konštrukcia nástrojov

Rýchlosť vďaka dlhoročným skúsenostiam. Krátky čas vývoja a výroby sú v Porsche Werkzeugbau štandardom a nie výnimka. Elementárnymi podmienkami pre zabezpečenie efektívnosti a presnosti sú metódy simultánneho inžinieringu a najpokročilejšie simulačné nástroje. Skúsené kolegyne a kolegovia riadia každú zákazku z technického hľadiska počas celého procesu vývoja a výroby. Naši konštruktéri využívajú moderné CAD-pracoviská a na základe CAD modelu ťahového nástroja, CAD metódy a platných zákazníckych noriem dôkladne vytvárajú konštrukciu nástrojov.

Mechanické opracovanie

Nepostrádateľné: človek a stroj. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a najnovším technológiám, ako napríklad vysokorýchlostné frézy alebo päťosové obrábacie centrá, garantuje Porsche Werkzeugbau najvyššiu efektívnosť a presnosť pri výrobe lisovacích nástrojov.

Pri mechanickom opracovaní na CNC-strojoch kladieme veľký dôraz na kvalifikovaný personál, ktorý obsluhuje a programuje stroje pomocou dielenských programovacích miest.

Montáž nástrojov

Prvá montáž nástrojov, vrátane formovacích dielov sa vykonáva so žeriavmi s nosnosťou do 60 ton. V náväznosti na opracovanie na hotovo nasleduje konečná montáž, úplná kontrola funkčnosti a odladenie nástrojov ako základné východisko na nasledujúce odskúšanie zapracovanie nástrojov.

Odskúšanie und zapracovanie

Inovatívne simulačné techniky spojené s dlhoročnými skúsenosťami sú kľúčovým stavebným kameňom. Využitie najnovších technológií a tvárniacich simulácií zjednodušujú proces odskúšania a zapracovania nástrojov, ale nenahrádzajú náročné a rozsiahle odskúšanie a optimalizovanie nástrojov. Preto v Porsche Werkzeugbau vykonávajú zapracovanie nástrojov najskúsenejší nástrojári a to v jednom z najmodernejších Try-out centier v branži. Po expedovaní nástrojov sprevádzajú naši nástrojári pri zapracovaní u zákazníka až do spustenia sériovej výroby, s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu nástrojov za špecifických podmienok u zákazníka.

Kvalita

V oblasti kvality si kladie Porsche Werkzeugbau tie najvyššie nároky. Sú to nároky našich zákazníkov. Preto je riadenie kvality kľúčom k plneniu požiadaviek zákazníka. Dlhoročné skúsenosti a inovatívne technológie, ako najmodernejšie meracie stroje, CAQ pracovné miesta na programovanie meracích postupov a na systematické vyhodnotenie rozmerovej stálosti, sú preto rozhodujúcim predpokladom kvality.

Služby

Úspechom Porsche Werkzeugbau je úspech zákazníkov. Zodpovednosť teda nie je zďaleka ukončená odovzdaním nástroja. Porsche Werkzeugbau neustále pracuje na rozšírení servisných služieb v pozáručnom servise. Tieto služby pokrývajú celé spektrum výroby nástroja od inžinieringu a vývoja dielov, metódy, konštrukcie, cez mechanické opracovanie, montáž až po odskúšanie nástroja.